Leergeld Nijmegen

Wie kan een aanvraag doen?

Om voor ondersteuning door Leergeld Nijmegen in aanmerking te kunnen komen gelden de volgende basisregels:

 • Het gezin of huishouden moet woonachtig zijn in de gemeente Nijmegen.
 • De kinderen zijn in de leeftijd van 4 tot 18 jaar.
 • Het inkomen van het gezin of het huishouden is ten hoogste 120-130% van de voor het huishoudtype van toepassing zijnde bijstandsnorm. Zie hier voor Inkomensnormen 2019

Wanneer u een aanvraag voor een huisbezoek wilt indienen kunt u dit op verschillende manieren doen: 

 • Door het invullen van het formulier onder Contact.
 • Per e-mail via e-mailadres: info@leergeldnijmegen.nl
 • Door het insturen van de antwoordkaart aan onze folder. Deze wordt verspreid op scholen, sportclubs, het Loket Zorg en Inkomen, wijkcentra, enz.
 • Tijdens ons telefonisch spreekuur op maandag-, woensdag- en vrijdagochtend van 10.00 – 12.00 uur, via telefoonnummer: 024 – 323 76 44.

Wat wordt vergoed en wat zijn hierbij de regels?

 • Voor sportactiviteiten en evt. bijbehorende sportkleding geldt een vergoeding van maximaal € 225,00 per kind per kalenderjaar
 • Voor zwemmen, diploma A leeftijd 7 t/m 13 jaar, geldt maximaal 2 maal het bedrag van € 225 per kind. Andere zwemlessen vallen onder de vergoeding voor sport. 
 • Voor culturele activiteiten,  zoals dans, muziek, toneel en scouting (contributie en kleding), cultuurreizen via school, schoolexcursies of schoolkamp geldt een vergoeding tot tot een maximum van € 225 per kalenderjaar per kind 
 • Voor de ouderbijdrage Basisonderwijs geldt een maximumvergoeding van € 50,00 per jaar en voor de ouderbijdrage Voortgezet Onderwijs geldt een maximum van € 100,00 per jaar. 

Niet vergoed wordt:

 • Er kan geen vergoeding worden aangevraagd voor zaken die standaard bij de school horen, zoals boeken en andere reguliere leermiddelen.
 • Als er een zogenaamde voorliggende voorziening is (d.w.z. als de aanvraag op een andere manier vergoed kan worden)  wordt er geen vergoeding verstrekt.
 • Reiskosten worden niet vergoed.
 • Er wordt geen geld rechtstreeks aan de aanvrager betaald. De club, vereniging of organisatie ontvangt het geld.
 • Voorschotten worden niet verstrekt.
 • In bijzondere gevallen beslist het bestuur.
Alle kinderen mogen meedoen, want nu meedoen is straks meetellen.