Leergeld Nijmegen

Werkwijze Leergeld Nijmegen

Als u zich aanmeldt worden er vier stappen doorlopen:

1. Aanmelding

U kunt zich op verschillende manieren bij ons aanmelden:

  • Door het invullen van het formulier onder Voor wie?.
  • Per e-mail via e-mailadres: info@leergeldnijmegen.nl
  • Tijdens ons telefonisch spreekuur op maandag-, woensdag- en vrijdagochtend van
    10.00 – 12.00 uur, via telefoonnummer: 024 – 323 76 44.
  • Door het insturen van de antwoordkaart aan onze folder. Deze wordt verspreid op
    scholen, sportclubs, het Loket Zorg en Inkomen, wijkcentra, enz.

Er wordt binnen 3 weken contact met u opgenomen. Dan maken we een afspraak voor een huisbezoek.

2. Huisbezoek

Gezinnen, die Leergeld Nijmegen om hulp vragen, worden thuis bezocht door goed opgeleide en goed geïnformeerde intermediairs. Tijdens een persoonlijk gesprek wordt gevraagd naar wat er nodig is in uw gezin en wordt de inkomens- en (eventuele) schuldensituatie opgevraagd.

Bij het huisbezoek ontvangt u een gezinsnummer. U heeft dit nodig bij ieder contact.

3. Beoordeling aanvraag

Na het huisbezoek bekijken de medewerkers van kantoor Leergeld Nijmegen of u in aanmerking komt voor een vergoeding. Er zijn dan twee mogelijkheden:

  1. U komt in aanmerking, u ontvangt een brief met het akkoord van Leergeld Nijmegen. Vanaf nu kunt u aanvragen indienen. Vermeld hierbij altijd uw gezinsnummer.
  2. U komt niet in aanmerking, u ontvangt een brief met een afwijzing. Indien uw situatie wijzigt mag u altijd weer contact opnemen met Leergeld Nijmegen voor een nieuwe beoordeling.

4. Vervolg na ontvangst van het gezinsnummer

Leergeld Nijmegen betaalt de contributie of het cursusgeld rechtstreeks aan de club/vereniging, school of organisatie nadat u de factuur heeft ingediend. U ontvangt zelf geen geld.

U ontvangt altijd schriftelijk bericht als de factuur betaald is.

Ieder jaar stuurt u een overzicht van uw gezinsinkomen.

Alle kinderen mogen meedoen, want nu meedoen is straks meetellen.