Leergeld Nijmegen

Werkwijze Leergeld Nijmegen

Leergeld Nijmegen werkt met getrainde vrijwilligers en met stagiaires van de Hogeschool Arnhem en Nijmegen. Dit zijn onze intermediairs. Zij staan dicht bij de gezinnen, waardoor zij een goede en vooral vertrouwde gesprekspartner zijn. Op kantoor werken professionele medewerkers. Zij beoordelen de financiële situatie en behandelen de aanvragen voor vergoedingen die binnenkomen.

Aanmelding

Indien u nog geen cliënt bent, maar wel in aanmerking daarvoor wilt komen, meldt u zich aan bij Leergeld Nijmegen. Dit kan telefonisch (spreekuur), schriftelijk (post) of elders op deze website, bij Contact

Na ontvangst van uw aanvraag zal het twee tot vier weken duren, voordat u wordt opgebeld om een afspraak te maken voor het huisbezoek.

Huisbezoek

Gezinnen, die Leergeld om hulp vragen, worden thuis bezocht door goed opgeleide en goed geïnformeerde intermediairs. Tijdens een persoonlijk gesprek wordt de hulpbehoefte geïnventariseerd en wordt de inkomens- en (eventuele) schuldensituatie opgevraagd.

Uw aanvraag wordt in alle vertrouwelijkheid opgenomen.
Het is de bedoeling dat u uw inkomensgegevens al hebt verzameld wanneer de intermediair op huisbezoek komt. Ook is het gemakkelijk als u al zoveel mogelijk concrete informatie heeft over wat uw kind aan sport en/of cultuur zou willen doen.
Daarna zorgen de intermediairs ervoor dat uw wensen goed en helder worden voorgelegd aan de professionele medewerkers van kantoor Leergeld.

Beoordeling aanvraag

Na het huisbezoek en de verslaglegging bekijken de medewerkers van kantoor Leergeld of ten behoeve van het kind een betaling kan worden gedaan. Als de aanvraag wordt goedgekeurd, betaalt Leergeld Nijmegen de contributie of het cursusgeld rechtstreeks aan de club/vereniging of organisatie. U ontvangt zelf dus geen geld. Voor o.a. sportkleding kan een tegoedbon (kledingcheque) worden verstrekt. De werkelijke kosten van de ouderbijdrage(n) zullen rechtstreeks aan de school worden betaald.

U ontvangt altijd schriftelijk bericht over uw aanvraag/aanvragen.

Alleen kosten van een lopend kalenderjaar worden vergoed. Bestaande schulden/oude rekeningen komen niet voor een vergoeding in aanmerking.

Bent u geaccepteerd als cliënt, dan kunt u daarna aanvragen doen voor vergoedingen. Bij iedere aanvraag stuurt u een kopie mee van het laatste gezinsinkomen.

Alle kinderen mogen meedoen, want nu meedoen is straks meetellen.