Leergeld Nijmegen

Veelgestelde vragen

Inkomen

Met welk inkomen kom ik in aanmerking voor Leergeld?

Uw netto maandinkomen mag niet hoger zijn dan:

1 ouder + 1 kind: € 1515,--
1 ouder + 2 of meer kinderen: € 1640,--
2 ouders + 1 kind: € 1680,--
2 ouders + 2 of meer kinderen: € 1820,--

Mijn netto maandinkomen is hoger, maar ik heb schulden. Kan Leergeld mij helpen?

Als u een schuldhulpverleningstraject volgt of onder bewind voering staat dan kunt u ook een beroep doen op Leergeld.

Kan Leergeld mij ook helpen als ik werk?

Als uw netto maandinkomen niet boven onze grenzen komt, kunnen wij uw kinderen helpen!

Hoe toetst Leergeld mijn inkomen?

Wij vragen u bij het huisbezoek en bij iedere aanvraag om een recente kopie van uw gezinsinkomen:

  • Uw Laatste uitkeringsstrookje van het UWV of van een Wajong, WAO, WW, ANW, AOW, uitkering.
  • Uw laatste salarisstrookje
  • Als u een wisselend salaris heeft: de laatste 3 salarisstrookjes (we nemen dan het gemiddelde)
  • Als uw partner ook een inkomen heeft dan moet u dat ook opsturen.

Ik ben ZZP-er, kom ik ook in aanmerking?

Als uit uw laatste belastingaangifte en voorlopige aanslag blijkt dat uw inkomen binnen de norm ligt kunnen we u helpen! 

Algemeen

Krijg ik geld van Leergeld?

Nee, in principe niet. Leergeld betaalt de rekeningen direct aan school, de sportvereniging, de dansschool, het zwembad etc.

Hoe kan ik een aanvraag indienen?

U moet zelf de rekening (factuur) per post of per mail opsturen en uw gezinsnummer er op schrijven. 1 keer per jaar hebben wij uw laatste inkomensgegevens nodig. 

Let op: een inschrijfformulier is geen factuur!

Hoe weet ik of Leergeld de rekening betaald heeft?

Als de rekening betaald is krijgt u per post de rekening met een stikker “betaald” erop thuis gestuurd. Op deze stikker staat ook of u zelf nog iets moet betalen. In drukke periodes kan het 3 of 4 weken duren voordat u bericht krijgt!

Mijn kind heeft geen fiets, kan Leergeld helpen?

Wij kunnen u helaas niet helpen, want wij hebben geen fietsen of budget voor fietsen.

Mijn kind heeft een Ipad / laptop / computer nodig, kan Leergeld helpen?

Leergeld kan alleen voor kinderen die voor de 1e keer naar de 1e brugklas van het voortgezet onderwijs gaan, een laptop vergoeden. Dat moet altijd vóóraf worden aangevraagd bij Leergeld! U kunt daarvoor contact opnemen met Leergeld zodra u de bevestiging heeft op welke school uw kind is geplaatst.

Sport

Wat wordt er betaald uit het sportbudget?

De contributie van een sportvereniging  (http://www.leergeldnijmegen.nl/sporten-voor-mijn-kind-waar-aanvragen) en eventueel sportkleding en/of attributen als er geld overblijft.

Hoeveel betaalt Leergeld aan de sportclub?

Leergeld betaalt maximaal €225 per jaar aan de sportclub. Als de contributie per jaar hoger is moet u zelf een deel betalen.

Mijn kind heeft ook sportkleding en/of schoenen nodig. Kunnen jullie dit betalen?

U kunt één keer per jaar een kledingcheque aanvragen als u de rekening van de contributie naar ons opstuurt. Als de contributie lager is dan €200 dan kunnen we een cheque maken voor één van de winkels waar we mee samenwerken . U moet ons wel even laten weten wat uw kind nodig heeft en bij welke winkel u dit wil kopen. 

Cultuur

Wat wordt er betaald uit het cultuurbudget?

De contributie van een cultuurvereniging  (http://www.leergeldnijmegen.nl/cultuur-voor-mijn-kind-waar-aanvragen) en eventueel kleding en/of attributen als er geld overblijft.

Hoeveel betaalt Leergeld aan de cultuurvereniging?

Leergeld betaalt maximaal €225 per jaar aan de vereniging. Als de contributie per jaar hoger is moet u zelf een deel betalen.

Alle kinderen mogen meedoen, want nu meedoen is straks meetellen.