Leergeld Nijmegen

Privacy Statement Stichting Leergeld Nijmegen

Omdat u gebruik maakt van de door de Stichting Leergeld Nijmegen aan u verleende diensten en aan ons persoonsgegevens hebt verstrekt van uw gezin, zal de stichting deze gegevens geautomatiseerd verwerken binnen het Lisy registratie systeem (Leergeld Informatie SYsteem).

Hieronder vindt u een overzicht van de personele gegevens, die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mail adresgegevens
 • Financiële gegevens
 • Gezinssamenstelling
 • Gezinsgegevens
 • Rekeningnummer

Waarom heeft de Stichting Leergeld Nijmegen deze gegevens nodig

Om een aanvraag voor uw kind goed te kunnen keuren, dient men op ons kantoor te beschikken over uw persoonlijke en financiële gegevens. Deze worden op ons kantoor beoordeeld volgens de normen, zoals die in de aan ons gezonden subsidiebeschikking van de gemeente Nijmegen staan vermeld. Bij de totstandkoming van de jaarrekening zal de goedkeurende accountant deze gegevens en de controle daarop toetsen.

Waar en hoe lang bewaren wij uw gegevens

De Stichting Leergeld registreert uw gegevens in het Leergeld InformatieSYsteem (Lisy). De gegevens worden centraal in Nederland opgeslagen en gedurende 7 jaren, conform de wettelijke bewaartermijnen bewaard.

Delen van uw gegevens met anderen

De Stichting Leergeld Nijmegen deelt uw gegevens met anderen, alleen als dit strikt noodzakelijk is voor de totstandkoming van een goedkeuring van uw aanvraag en indien voldaan moet worden aan wettelijke verplichtingen. Indien wij uw gegevens zouden verstrekken aan derden, gebeurt dit alleen met uw schriftelijke toestemming.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw gegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek hiertoe sturen aan info@leergeldnijmegen.nl . Om er zeker van te zijn, dat het verzoek door u zelf is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs mee te sturen, waarbij u in deze kopie uw pasfoto en uw Burgerservicenummer [BSN] zwart maakt. Dit ter bescherming van uw privacy. De Stichting Leergeld Nijmegen zal zo spoedig mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Beveiliging

De Stichting Leergeld Nijmegen neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens bij ons niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zouden zijn van misbruik, neemt u dan zo spoedig mogelijk met ons contact op via de telefoon of via ons hierboven vermelde email-adres.

Alle kinderen mogen meedoen, want nu meedoen is straks meetellen.