Leergeld Nijmegen

Over Leergeld Nijmegen

Leergeld Nijmegen is opgericht in mei 2005 en is operationeel vanaf september 2006 en steunt Nijmeegse schoolgaande kinderen tussen 4-18 jaar van ouders met lage inkomens, omdat zij vindt dat alle kinderen de kans moeten krijgen om ‘mee te doen’!
Schoolgaande kinderen, die met armoede te maken hebben, kunnen niet of nauwelijks met andere kinderen meedoen. Als kinderen worden buitengesloten en dit soort dingen niet leren, komen niet alleen zij ernstig tekort. Het is beter nu geld te geven om mee te doen, dan later als maatschappij duur “leergeld” te betalen.

Leergeld Nijmegen ondersteunt door te adviseren en/of door hulp te verstrekken in de vorm van betalingen aan clubs / verenigingen. De vrijwilligers die op huisbezoek komen, kijken eerst samen met de aanvragers of al gebruik is gemaakt van bestaande voorzieningen van andere organisaties / instituties, zoals bijvoorbeeld bijzondere bijstand via het Loket Zorg en Inkomen van de gemeente. Als het gezin daar geen gebruik van maakt, maar daarvoor wel in aanmerking komt, verwijzen de vrijwilligers de aanvrager door naar de juiste organisatie zoals een van de STIPS, de Dienst Uitvoering Onderwijs DUO (voorheen de IB groep), het Loket Zorg en Inkomen, schoolmaatschappelijk werk, de voedselbank, enz.

Alle kinderen mogen meedoen, want nu meedoen is straks meetellen.