Leergeld Nijmegen

Over Leergeld Nijmegen

Leergeld Nijmegen is opgericht in mei 2005 en is operationeel vanaf september 2006 en steunt Nijmeegse schoolgaande kinderen tussen 4 tot met 17 jaar van ouders met lage inkomens, omdat zij vindt dat alle kinderen de kans moeten krijgen om ‘mee te doen’! Leergeld Nijmegen ondersteunt door te adviseren en/of door hulp te verstrekken in de vorm van betalingen aan clubs, scholen en verenigingen.

In 2018 hebben we bijna 3500 Nijmeegse kinderen bereikt. Uit onderzoek is gebleken dat het aantal kinderen dat in Nijmegen in armoede opgroeit rond de 4000 ligt. Het streven is om al deze kinderen op termijn te ondersteunen.

Leergeld Nijmegen werkt met professionals,  getrainde vrijwilligers en stagiaires van de Hogeschool Arnhem en Nijmegen. Een deel van de vrijwilligers ondersteunt op kantoor. Ook zijn er vrijwilligers die een intermediair functie vervullen. Dit zijn vaak ervaringsdeskundigen, zij komen bij de mensen thuis en denken mee over hoe zaken aan te pakken. Ze geven informatie over het aanbod van Leergeld Nijmegen of verwijzen door naar andere ondersteunende instanties.

Dankzij de inzet van de vele vrijwilligers is Leergeld Nijmegen in staat om 85% van de ontvangen donaties en subsidies direct aan de doelgroep te besteden.

Alle kinderen mogen meedoen, want nu meedoen is straks meetellen.