Leergeld Nijmegen

Over ons

Leergeld heeft als missie het voorkomen van sociale uitsluiting van kinderen uit gezinnen met minimale financiële middelen. Steeds meer kinderen in Nederland kunnen om financiële redenen niet meedoen aan activiteiten die voor hun leeftijdsgenootjes heel normaal zijn. Leergeld biedt de mogelijkheid aan deze kinderen in de leeftijd van 4 tot en met 17 jaar om te kunnen deelnemen aan allerlei activiteiten. Het kan hierbij gaan om activiteiten op het gebied van onderwijs, sport, cultuur of welzijn, zoals meedoen aan schoolreisjes, muziekles of lid worden van een sport- of scoutingvereniging. Leergeld biedt deze kinderen daarmee een springplank, waardoor zij opbloeien, kennis en vaardigheden ontwikkelen en daardoor meer eigenwaarde krijgen. Door deze kinderen niet buiten te sluiten, wordt bovendien voorkomen dat de maatschappij er later duur "leergeld" voor gaat betalen.

Het motto van Leergeld is: Alle kinderen mogen meedoen, want nu meedoen is straks meetellen

kinderen

Alle kinderen mogen meedoen, want nu meedoen is straks meetellen.