Leergeld Nijmegen

Informatie voor scholen

Stichting Leergeld Nijmegen is er voor kinderen in de leeftijd van 4 tot met 17 jaar die woonachtig zijn in Nijmegen en van wie de ouders een laag inkomen hebben. Voor deze gezinnen betalen we de ouderbijdrage, het schoolkamp in groep 8 van de basisschool, een excursie in een van de hoogste leerjaren van het voortgezet onderwijs. Voor brugklasleerlingen vergoeden we een laptop en, indien nodig, een fiets. We vergoeden geen andere leermiddelen, huiswerkbegeleiding, bijles, TTO of andere schoolreizen.

Om de gezinnen goed te informeren over onze mogelijkheden en werkwijze vragen wij u om uw medewerking.

Leergeld Nijmegen verzoekt de scholen om de gezinnen, docenten en de zorgcoördinator te informeren over de mogelijkheden van Stichting Leergeld Nijmegen. Wij vragen u onderstaande teksten en ons logo op te nemen in respectievelijk de website van de school, in de schoolgids en de brief over de ouderbijdrage.

Voorbeeldteksten publicaties onderwijs 

U kunt de voorbeeldtekst onderwijs ook downloaden

Facturering 

Van de ouder ontvangen wij een factuur voor de ouderbijdrage/schoolreis/kamp. Deze betalen wij rechtstreeks aan de school.

Om e.e.a. soepel te laten verlopen vragen wij u om op de factuur het volgende te vermelden:

  • Gegevens van de school (oa naam van de school,  IBANnummer bank, contactpersoon)
  • Naam en adres van het kind (per kind een factuur)
  • Bedrag
  • Bij voorkeur 1 factuur voor alle activiteiten in het betreffende schooljaar

Facturen die vóór 1 december van het lopende jaar bij ons binnen zijn, nemen we nog in behandeling. Komen deze later binnen dan zullen de kosten uit het budget van het volgende kalenderjaar betaald worden.

Alle kinderen mogen meedoen, want nu meedoen is straks meetellen.