Leergeld Nijmegen

Factuurwensen

Wilt u op de factuur de volgende gegevens vermelden:

 • Gegevens van de club/vereniging/organisatie (adres, website, telefoonnummer, IBAN nummer bank, contactpersoon)
 • Factuur nummeren en adresseren aan ouder(s)/verzorger(s)
 • Per kind een factuur. Daarop vermelden:\
  • Naam en adres
  • Bedrag 
  • Periode waarop de factuur betrekking heeft en het totaalbedrag
  • Bij voorkeur één factuur voor het hele kalenderjaar of seizoen

 • Apart specificeren, als dat van toepassing is:
  • Contributie
  • Inschrijfkosten
  • Kleding en/of sportbenodigdheden

Factureer op tijd
Ons advies: stuur de factuur op tijd naar de ouders/verzorgers. Vermeld daarbij dat zij de factuur zo snel mogelijk doorsturen naar Leergeld Nijmegen. Wij kunnen de factuur dan snel betalen.

Alle kinderen mogen meedoen, want nu meedoen is straks meetellen.