Leergeld Nijmegen

Informatie voor cultuuraanbieders

Leergeld Nijmegen werkt met diverse cultuuraanbieders samen. Met deze aanbieders zijn afspraken gemaakt over bijvoorbeeld de opmaak van een jaarfactuur. Zie hiervoor onderstaande link.

Indien een kind lid wil worden van uw organisatie/vereniging, maar de ouders kunnen de contributie niet betalen dan kunt u de ouder doorverwijzen naar Leergeld Nijmegen. De aanvraag voor ondersteuning dient altijd door het gezin ingediend te worden. Mocht de betreffende organisatie/vereniging nog niet bekend zijn bij Leergeld Nijmegen dan zal de coördinator contact opnemen om een afspraak te maken. In dit gesprek wordt onder andere onze werkwijze toegelicht, de professionaliteit van de aanbieder beoordeeld, gevraagd naar het aanbod, de bijbehorende jaarprijzen en het KvK-nummer.

Facturering

Door de eisen van onze subsidieverstrekker zijn wij gebonden aan een aantal regels. Binnen deze kaders werken wij toe naar een betere service en vragen om uw medewerking. Wij krijgen regelmatig rekeningen binnen waarop de gegevens van club/vereniging en/of betreffende kind(-eren) ontbreken. Het achterhalen van deze informatie is tijdrovend. Daarom vragen wij u de factuur op te stellen volgens de volgende Factuurwensen aanbieders.

Alle kinderen mogen meedoen, want nu meedoen is straks meetellen.