Leergeld Nijmegen

Informatie voor relaties

Leergeld Nijmegen vergoedt voor veel gezinnen met schoolgaande kinderen én met een laag gezinsinkomen de contributie voor sportactiviteiten en de kosten van culturele activiteiten. Daarnaast worden ook diverse schoolkosten vergoed, zoals ouderbijdrage, een kamp of schoolreisje. Voor brugklassers kan Leergeld Nijmegen zowel voor een laptop als een fiets zorgen.

Leergeld heeft in dit verband contacten met scholen, sportverenigingen en culturele organisaties, zwembaden, winkeliers en hulpverlenende instanties.

Alle kinderen mogen meedoen, want nu meedoen is straks meetellen.