Sporten voor mijn kind

overige sporten voor mijn kind

Tekst voor website, contributiebrief, clubblad e.d.

Stichting Leergeld Nijmegen

Voor steeds meer ouders is het financieel niet haalbaar om hun kinderen mee te laten doen aan sportactiviteiten. Voor deze gezinnen kan Leergeld Nijmegen ondersteuning bieden, zodat ook deze kinderen gewoon kunnen meedoen. We ondersteunen ouders met kinderen in de leeftijd van vier tot achttien jaar, die in Nijmegen wonen en die een laag inkomen hebben.

Indien u wilt weten of uw gezin in aanmerking komt, meld u dan aan als cliënt. Na een huisbezoek kunnen wij beoordelen of Leergeld Nijmegen de voetbalcontributie voor u gaat betalen.

Als u al klant bent bij Leergeld dan dient u meteen na het ontvangen van de factuur voor de contributie een kopie van deze factuur en uw recente gezinsinkomen te sturen naar Stichting Leergeld.
Betaal de contributie niet zelf! Wij betalen niet aan ouders terug!
Indien er voldoende budget overblijft, kan er een kledingcheque worden gemaakt. Deze kunt u aanvragen bij het opsturen van de contributiefactuur.


024-3237644 op ma, wo en vr van 10.00-12.00 uur

info@leergeldnijmegen.nl
www.leergeldnijmegen.nl

Alle kinderen mogen meedoen, want nu meedoen is straks meetellen.