Leergeld Nijmegen

Tekst voor website/schoolgids

Stichting Leergeld Nijmegen

Voor steeds meer ouders is het financieel niet haalbaar om hun kinderen mee te laten doen aan buitenschoolse sport- of culturele activiteiten. Ook schoolkosten, zoals de ouderbijdrage en schoolreizen, zijn vaak niet op te brengen. Voor deze gezinnen kan Leergeld Nijmegen ondersteuning bieden, zodat ook deze kinderen gewoon kunnen meedoen. We ondersteunen ouders met kinderen in de leeftijd van vier tot achttien jaar, die in Nijmegen wonen en die een laag inkomen hebben.

Indien u wilt weten of uw gezin hiervoor in aanmerking komt, meld u dan aan als cliënt http://www.leergeldnijmegen.nl/voor-wie. Ook als u werkt en een inkomen heeft van 120 -130% bijstandsniveau dan kan Leergeld u helpen. Na een huisbezoek kunnen wij beoordelen of Leergeld Nijmegen de ouderbijdrage en de rekeningen voor sport en cultuur voor u gaat betalen.

Bent u al cliënt bij Stichting Leergeld neem dan tijdig contact op (d.w.z. voor de ouderbijdrage vóór de zomervakantie en voor de cultuur/schoolreizen in september van het nieuwe schooljaar).

024-3237644 op ma, wo en vr van 10.00-12.00 uur
info@leergeldnijmegen.nl
www.leergeldnijmegen.nl

 

Tekst voor brief ouderbijdrage 

Stichting Leergeld Nijmegen

Indien u de ouderbijdrage niet kunt betalen, dan kunt u mogelijk een beroep doen op Leergeld Nijmegen. Stichting Leergeld Nijmegen ondersteunt ouders van kinderen in de leeftijd van vier tot achttien jaar die in de gemeente Nijmegen wonen en die een laag inkomen hebben. Leergeld kan eventueel ook bijdragen aan buitenschoolse sport- en culturele activiteiten voor uw kinderen.

Indien u wilt weten of uw gezin hiervoor in aanmerking komt, meld u dan aan als cliënt http://www.leergeldnijmegen.nl/voor-wie. Na een huisbezoek kunnen wij beoordelen of Leergeld Nijmegen de ouderbijdrage(n) en de rekeningen voor sport en cultuur voor u gaat betalen.

Maakt u al gebruik van Leergeld stuur dan een kopie van de factuur samen met uw gezinsinkomen op naar Leergeld Nijmegen. Heeft u een algemene brief ontvangen waarop geen naam van uw kind en uw adres op staat vraag dan op school om een factuur!

024-3237644 op ma, wo en vr van 10.00-12.00 uur
info@leergeldnijmegen.nl
www.leergeldnijmegen.nl

Alle kinderen mogen meedoen, want nu meedoen is straks meetellen.