Leergeld Nijmegen

Informatie voor partners

Leergeld Nijmegen vergoedt voor veel gezinnen met schoolgaande kinderen én met een laag inkomen de contributie voor sportactiviteiten en de kosten van culturele activiteiten. Daarnaast worden ook diverse schoolkosten vergoed, zoals ouderbijdrage, een kamp of schoolreisje.

Leergeld heeft in dit verband contacten met scholen, sportverenigingen en culturele organisaties.

Om de samenwerking soepel te laten verlopen is het van belang dat deze samenwerkingspartners op de hoogte zijn van de doelstelling van Leergeld Nijmegen alsmede van de werkwijze en de wensen van Leergeld ten aanzien van de financiële afwikkeling van de aanvragen van gezinnen.

Door het verstrekken van de juiste informatie en een constructieve samenwerking is Leergeld in staat de facturen tijdig te betalen en weten de samenwerkingspartners dat een factuur door Leergeld Nijmegen zal worden voldaan.

Wij vragen u – als partner - daarvoor uw medewerking en vragen u de informatie op deze site aandachtig te lezen.

Alle kinderen mogen meedoen, want nu meedoen is straks meetellen.