Leergeld Nijmegen

onderwijs voor mijn kind

Wat kunt u aanvragen

Voor het basisonderwijs:

 • Ieder jaar de ouderbijdrage inclusief een schoolreisje:
  vergoeding maximaal € 50,00 per kind       
 • In groep 8 het schoolkamp:
  vergoeding maximaal € 50 per kind 

Voor het voortgezet onderwijs:

 • Ieder jaar de ouderbijdrage:
  vergoeding maximaal € 100,00 per kind
 • In een van de hoogste klassen één keer een excursie/schoolreis:
  vergoeding maximaal € 200,00 per kind

Wie ontvangt de vergoeding?
De vergoedingen worden rechtstreeks betaald aan de school.

MBO/ROC
Leergeld Nijmegen vergoedt geen kosten voor het MBO/ROC. Het MBO/ROC heeft een eigen regeling voor schoolkosten. Lees hier meer over de regeling.

U kunt op school contact opnemen met de trajectbegeleider of mentor voor meer informatie.

Alle kinderen mogen meedoen, want nu meedoen is straks meetellen.