Leergeld Nijmegen

onderwijs voor mijn kind

Hoe kunt u een aanvraag doen?

 • U kijkt of de rekening op naam van uw kind staat. Zo niet, vraag de school dit te doen!
 • U betaalt nooit zelf de rekening van school
  (wij betalen u niet terug)

Een aanvraag per e-mail. Hoe doet u dat?

 • U scant de officiële rekening van de school of stuurt de mail met de rekening door
 • U zet uw gezinsnummer in de regel: onderwerp ……
 • U vermeldt in het bericht de volgende gegevens:
     -  Uw gezinsnummer
     -  Voor welk kind de rekening is
     -  In welke groep hij/zij zit

  U kunt uw rekeningen mailen naar: info@leergeldnijmegen.nl

  Een aanvraag via de post. Hoe doet u dat?

  • U stuurt de officiële rekening van de school meteen na ontvangst op
  • U schrijft uw gezinsnummer altijd op de rekening

  U kunt uw rekeningen, zonder postzegel, versturen naar:
  Leergeld Nijmegen, Antwoordnummer 98272, 6500 VA Nijmegen

  Alle kinderen mogen meedoen, want nu meedoen is straks meetellen.