Zwemmen voor mijn kind

zwemmen voor mijn kind

Wat kunt u aanvragen?

Zwemlessen uit het sportbudget:

 • Vanaf de leeftijd van 6 jaar worden zwemlessen door Leergeld Nijmegen vergoed. De zwemlessen worden betaald uit het sportbudget.
 • De maximale vergoeding is € 225,00 per kalenderjaar.
 • Maximale vergoeding voor het behalen van diploma A: 2 x € 225,00.
 • Leergeld adviseert om na de zomervakantie te starten met zwemlessen.
  Het bedrag van € 225,00 per kalenderjaar is namelijk niet voldoende om een heel jaar te kunnen zwemmen. Als kinderen aan het begin van een kalenderjaar starten, dan is de leskaart halverwege het jaar op en moeten de ouders zelf de resterende lessen betalen of moeten kinderen tijdelijk stoppen met zwemmen
  .
 • De inschrijfkosten en het afzwemmen voor een zwemdiploma moet u zelf betalen. Dit wordt niet door Leergeld Nijmegen vergoed.
 • Zwemlespakketten worden NIET vergoed.
 • Als uw aanvraag is goedgekeurd krijgt u een zwemcheque per post toegestuurd. Deze cheque levert u in bij het zwembad of de betreffende zwemvereniging. Het zwembad of de vereniging stuurt de rekening rechtstreeks naar Leergeld.

Zwemlessen uit het Zwemfonds (alleen diploma A):

 • Kinderen van 7 tot en met 13 jaar die nog geen zwemdiploma A hebben kunnen gaan zwemmen via het Zwemfonds.
 • De maximale vergoeding voor zwemlessen via het zwemfonds is maximaal twee keer € 225,00.

Het zwemfonds is een extra fonds. Kinderen die van dit fonds gebruik maken kunnen daarnaast ook nog gebruik maken van het sportbudget om bijvoorbeeld na hun zwemdiploma A hun zwemdiploma B en C te halen of een andere sport te doen.

Zwemmen

Alle kinderen mogen meedoen, want nu meedoen is straks meetellen.