Onderwijs voor mijn kind

onderwijs voor mijn kind

Wat kunt u aanvragen

Basisonderwijs: maximaal € 50,00 per kind         

 • Ouderbijdrage
 • Schoolreisje
 • Schoolkamp

Voortgezet onderwijs: maximaal € 100,00 per kind

 • Ouderbijdrage
 • Excursies
 • Culturele schoolreizen

Indien het budget van € 50,00 of € 100,00 niet voldoende is om ook nog een schoolreisje, schoolkamp, excursie of culturele reis te betalen dan kijkt Leergeld Nijmegen of dit nog betaald kan worden uit het cultuurbudget (zie Cultuur voor mijn kind - wat aanvragen).

ROC

Leergeld Nijmegen vergoedt geen kosten voor het ROC.
Gaat uw kind naar het ROC Nijmegen, geef dan bij de intake bij de trajectbegeleider aan dat uw zoon/dochter financiële ondersteuning nodig heeft.
U kunt eventueel ook later nog contact opnemen met de trajectbegeleider.

Wie ontvangt de vergoeding?

De vergoedingen worden in principe rechtstreeks betaald aan de school. 

Leergeld Nijmegen vergoedt NIET de kosten van:

 • Computers / laptops 
 • Fietsen 
 • Schoolmiddelen, zoals boeken, materialen
 • Skireizen 
 • Examens
 • Taalcursussen
 • Typecursussen
 • Reiskosten 
 • Werkkleding 
 • Kinderopvang (voor-, tussen- naschools) 
 • Bijdrage voor schoolmelk      
 • Achterstallige facturen
Alle kinderen mogen meedoen, want nu meedoen is straks meetellen.