Onderwijs voor mijn kind

onderwijs voor mijn kind

Hoe kunt u een aanvraag doen?

 • U stuurt de officiële rekeningen van de school meteen na ontvangst naar Leergeld Nijmegen
 • U schrijft uw gezinsnummer altijd op de rekening
 • U kijkt of de rekening op naam van uw kind staat. Zo niet, vraag de school dit te doen!
 • U stuurt een kopie van uw laatste gezinsinkomen mee
 • U betaalt nooit zelf de rekening van school
  (wij betalen u niet terug)

Wilt u een aanvraag doen via de e-mail:

 • U scant uw factuur en inkomensgegevens
 • U vermeldt uw gegevens in het bericht
 • U zet uw gezinsnummer in de regel: onderwerp …….
 • U mailt dit naar: info@leergeldnijmegen.nl

Post kunt u sturen naar: antwoordnummer 98272, 6500 VA Nijmegen

Uitzonderingen zijn ouderbijdragen die betaald moeten worden aan de firma’s Iddink of van Dijk

Ouderbijdragen die via de firma Iddink worden geïnd:

Onze voorwaarden en regels voor het vergoeden van de ouderbijdrage bij Iddink zijn als volgt:

 • U dient deze factuur eerst zelf te betalen.
 • Leergeld kan alleen het deel “de te innen schoolkosten” tot € 100,00 terugbetalen.

Welke informatie hebben wij van u nodig:

 • De factuur van Iddink (dit is de digitale bestelling die u heeft gedaan)
 • Een bewijs van betaling. (dus een kopie van uw bankafschrift of een uitdraai van de afboeking van uw rekening). Als u via I-deal heeft betaald heeft betaald staat dit op de bestelling. Dit is voor ons voldoende betaalbewijs.
 • Indien u kiest voor betaling in termijnen de betaalbewijzen van deze afboekingen.
 • Het IBAN rekeningnummer waarop wij u terug kunnen betalen.
 • Op welke school uw kind zit.
 • Een recent bewijs van het gezinsinkomen.

Indien een schoolreis ook via de factuur van Iddink geïncasseerd wordt bekijkt Leergeld Nijmegen of dit ook onder de vergoeding valt.

Ouderbijdragen die via de firma Van Dijk worden geïnd:

Onze voorwaarden en regels voor het vergoeden van de ouderbijdrage bij Van Dijk zijn als volgt:

 • U dient de factuur van Van Dijk altijd eerst zelf te betalen.

Stuur daarna naar Leergeld Nijmegen:

 • De factuur van Van Dijk (dit is de digitale bestelling die u heeft gedaan)
 • Een bewijs van betaling (bankafschrift of uitdraai van de afboeking van uw rekening) Op dit rekeningnummer storten wij de tegemoetkoming terug.
 • Stuur een recent bewijs van uw inkomen mee.
 • Leergeld kan alleen het deel ‘de te innen schoolkosten’ tot een bedrag van
  € 100,00 terugbetalen.
 • Indien een schoolreis ook via een factuur van Van Dijk geïncasseerd wordt bekijkt Leergeld Nijmegen of dit ook onder de vergoeding valt.
 • Graag vermelden op welke school uw kind zit.
Alle kinderen mogen meedoen, want nu meedoen is straks meetellen.