Cultuur voor mijn kind

cultuur voor mijn kind

Wat kunt u aanvragen?

 • Allerlei cursussen of lessen op het gebied van: dans, muziek, scouting, tekenen, circus, yoga, schilderen, knutselen enz.
 • Middelbare school (zie ook: onderwijs voor mijn kind):
  - excursies naar een stad of museum 
  - cultuurreizen naar een stad in het binnen- of buitenland
 • Zomerkamp
  - Indien het cultuurgeld niet is uitgegeven aan de bovenstaande activiteiten
  - Als uw kind al via Leergeld op scouting zit en er na betaling van de contributie nog een bedrag overblijft
 • De maximale vergoeding is  € 225,00 per kalenderjaar
 • Inschrijfkosten worden niet door Leergeld Nijmegen vergoed
 • Indien uw kind gebruikt maakt van het cultuurbudget voor muziek, dans of een andere culturele activiteit dan is er tijdens zijn of haar middelbare schooltijd eenmalig een extra budget van € 225,00 voor een cultuurreis, die georganiseerd wordt door de school.
 • Als u voordat u uw kind gaat aanmelden wilt weten of wij in het lopende kalenderjaar nog een bedrag voor uw kind open hebben staan, kunt u dat altijd per telefoon of e-mail bij ons navragen.
Alle kinderen mogen meedoen, want nu meedoen is straks meetellen.