Leergeld Nijmegen

Hulp voor mijn kind

Ouders/verzorgers met een laag inkomen kunnen voor activiteiten van hun kinderen een vergoeding aanvragen bij Stichting Leergeld Nijmegen. De vergoeding is bedoeld voor onder meer ouderbijdragen voor basis- en voortgezet onderwijs, zwemmen, sporten en/of cultuur. Voor de vergoeding gelden onderstaande voorwaarden. 

Om voor een vergoeding van Leergeld Nijmegen in aanmerking te komen: 

 • is/zijn uw schoolgaande kinder(en) in de leeftijd van 4 tot en met 17 jaar
 • wonen u en uw kind(eren) in de gemeente Nijmegen
 • inkomen tot maximaal 130% van de bijstandsnorm 

 Wat kunt u aanvragen?

 • Voor sportactiviteiten en evt. bijbehorende sportkleding geldt een vergoeding van maximaal € 225,00 per kind per kalenderjaar
 • Voor zwemmen, diploma A leeftijd 7 t/m 13 jaar, geldt maximaal 2 maal het bedrag van € 225,00 per kind. Andere zwemlessen vallen onder de vergoeding voor sport. 
 • Voor culturele activiteiten, zoals dans, muziek, toneel en scouting (contributie en kleding), cultuurreizen via school, schoolexcursies of schoolkamp geldt een vergoeding tot een maximum van € 225,00 per kalenderjaar per kind 
 • Voor de ouderbijdrage Basisonderwijs geldt een maximumvergoeding van € 50,00 per jaar en voor de ouderbijdrage Voortgezet Onderwijs geldt een maximum van € 100,00 per jaar. 

Wie ontvangt de vergoeding? 

Vergoedingen worden in principe rechtstreeks betaald aan de club, vereniging of school. 

De volgende kosten worden NIET door Leergeld Nijmegen vergoed: 

 • Computers / laptops
 • Fietsen 
 • Schoolmiddelen, zoals boeken, materialen
 • Sommige kosten voor TTO (bv Cambridge examen)
 • Taalcursussen
 • Typecursussen 
 • Reiskosten 
 • Werkkleding 
 • Overblijfkosten en kosten voor schoolmelk
 • Skireizen 
 • Uitwisselingsprojecten
 • Zwemlessen voor kinderen jonger dan 5 jaar 
 • Sociale weerbaarheidstrainingen
 • Achterstallige facturen (oude facturen)

Een aanvraag dient concreet te zijn voordat deze in behandeling kan worden genomen: dat wil zeggen dat het doel van de aanvraag duidelijk moet zijn. Bijvoorbeeld: om welke soort sport en club gaat het? Wat zijn de kosten en voor welke periode? Is er nog meer nodig voor andere kinderen in uw gezin?  

Privacy Verklaring Leergeld Nijmegen

 Privacy Verklaring

Alle kinderen mogen meedoen, want nu meedoen is straks meetellen.