Leergeld Nijmegen

Vakantiesluiting

Tijdens de zomervakantie is Leergeld Nijmegen alleen op maandag telefonisch bereikbaar tijdens het spreekuur van 10.00 tot 12.00 uur

Laptops voor nieuwe brugklas leerlingen die bij Leergeld staan ingeschreven

Informatie over HOE laptops kunnen worden aangevraagd.

Kijk bij Nieuws voor het nieuwsbericht 

Korte introductie Stichting Leergeld

Leergeld heeft als missie het voorkomen van sociale uitsluiting van kinderen uit gezinnen met minimale financiële middelen. Leergeld biedt de mogelijkheid aan deze kinderen in de leeftijd van 4 tot 18 jaar om te kunnen deelnemen aan binnen- en buitenschoolse activiteiten. Hierdoor kunnen ook deze kinderen hun sociale vaardigheden en kennis verder ontwikkelen en later als volwassenen meer volwaardig participeren in de samenleving. Door deze kinderen niet buiten te sluiten, wordt bovendien voorkomen dat de maatschappij er later duur "leergeld" voor gaat betalen. Het motto van Leergeld is: Alle kinderen mogen meedoen, want nu meedoen is straks meetellen.

De lange termijn ambitie van Leergeld is dat alle kinderen die het nodig hebben kunnen meedoen.

In de periode 2012-2016 wil Leergeld het aantal kinderen dat zij helpt, verdubbelen van 35.000 naar 70.000! Zij heeft hiertoe een meerjarenbeleidsplan ontwikkeld, met de titel: Alle kinderen mogen meedoen: volle kracht vooruit! 

Leergeld Nijmegen

Een van de 105 lokale leergeldstichtingen is Stichting Leergeld Nijmegen. Leergeld Nijmegen is een van de grootste Leergeldstichtingen in Nederland. Alleen al in de gemeente Nijmegen worden bijna 3000 kinderen financieel ondersteund, waardoor zij net als andere kinderen kunnen MEEDOEN.

Evenals Leergeld landelijk heeft Leergeld Nijmegen het doel zoveel mogelijk kinderen die het nodig hebben, te bereiken.

hero 2

Alle kinderen mogen meedoen, want nu meedoen is straks meetellen.