Leergeld Nijmegen

Korte introductie Stichting Leergeld Nijmegen

Leergeld heeft als missie het voorkomen van sociale uitsluiting van kinderen uit gezinnen met minimale financiële middelen. Steeds meer kinderen in Nederland kunnen om financiële redenen niet meedoen aan activiteiten die voor hun leeftijdsgenootjes heel normaal zijn. Leergeld biedt de mogelijkheid aan deze kinderen in de leeftijd van 4 tot en met 17 jaar om te kunnen deelnemen aan allerlei activiteiten. Hierdoor kunnen ook deze kinderen hun sociale vaardigheden en kennis verder ontwikkelen en later als volwassenen meer volwaardig participeren in de samenleving. Door deze kinderen niet buiten te sluiten, wordt bovendien voorkomen dat de maatschappij er later duur "leergeld" voor gaat betalen.

Het motto van Leergeld is: Alle kinderen mogen meedoen, want nu meedoen is straks meetellen.

Een van de 105 lokale leergeldstichtingen is Stichting Leergeld Nijmegen. Leergeld Nijmegen is een van de grootste Leergeldstichtingen in Nederland. Alleen al in de gemeente Nijmegen worden bijna 3400 kinderen financieel ondersteund, waardoor zij net als andere kinderen kunnen MEEDOEN.

Leergeld wil zo op een duurzame manier investeren in de participatie en ontwikkeling van kinderen, die zonder extra (financiële) steun aan de zijlijn van de samenleving terecht dreigen te komen.

hero 2

Alle kinderen mogen meedoen, want nu meedoen is straks meetellen.